Charter om engagementer
Pink Lady®

Foreningen Pink Lady® Europe arbejder omkring 4 søjler, som altid har stået dens hjerte nær: forbrugerne, avlerne, dyrkningsområderne og miljøet.
I kæden fra planteskolen og til forsendelsen af æblerne forpligter Pink Lady® Europe sig til at gøre alt for at garantere et sundt produkt af god kvalitet fra en bæredygtig produktion, for alle.
Stift kendskab til vores 14 hovedmål:

Miljø

Forbedring af vores indvirkning
på naturen

1. Udvikling af agroøkolgiske praksisser

Vores avlere, der alle er certificerede inden for ansvarlige procedurer, forpligter sig til følgende:

 • Udvikling og opretholdelse af biodiversiteten i plantagerne.
 • Beskyttelse af de bestøvende insekter (bier, humlebier osv.).
 • Fortrinsbenyttelse af naturlige beskyttelsesmetoder.
 • Brug af beslutningsstøtteværktøjer (vejrstationer, modellering) med henblik på nedbringelse af indgrebenes antal.
 • Regelmæssig kontrol udført af uafhængige organer.
Læs mere
Certificeringsorganernes logo

2. Bevaring af naturressourcerne takket været:

 • En korrekt vandingsstyring uden spild i plantagen (sprinklervanding, drypvanding, kontrol af fugtigheden via sonder).
 • En optimering af vand- og energiforbruget på pakkestationen (solcellepaneler, lavenergiudstyr osv.).
Læs mere

3. Afskaffelse af engangsplast

 • Ny emballager i 100 % FSC-pap.
 • Bakker i vegetabilsk cellulose.
 • Komposterbar film.
 • Igangværende udvikling af komposterbare frugtetiketter.

4. En ambition om en CO2-neutral branche inden 2030 takket været en tilpasning af vores praksisser (kompensation, besparelser).

Avlere

Støtte til plantagernes
bæredygtighed

5. Opretholdelse af en rimelig betaling for deres arbejde (98 % af avlerne anslår, at deres betaling er korrekt).

6. Forbedring af arbejdsmiljøet for de ansatte i Pink lady®-branchen:

 • Ved hjælp af et regelsæt for modtagelse af sæsonarbejdere.
 • Ved hjælp af en certificering af alle avlere og pakkestationer i henhold til et referencesystem for arbejdssikkerhed, -sundhed og -etik.

7. Udvikling af R&D med henblik på en mere bæredygtig produktion:
oprettelse af en PinkLAB-arbejdsgruppe, der skal støtte 10 innovationsprojekter.

8. Bekæmpelse af madspild

 • Udvikling af forarbejdningsgrenene for æbler (juice, mos osv.).
 • Brug af ny markeder der er egnede for ikke-spiselige æbler (kompost, biomasseenergi).
Læs mere

Dyrkningsområder

Aktørrolle i den sociale og økonomiske
udvikling på lokalt niveau

9. Opretholdelse af beskæftigelsen i vores historiske produktionsområder: i Frankrig er der tale om over 6000 personer i den syd-østlige og syd-vestlige del samt i Loire-dalen.

Læs mere

10. Fremme af unge frugtavlers etablering med henblik på sikring af generationsfornyelsen.

11. Forbedring af forholdet mellem Pink Lady®-avlerne og deres naboer.

Forbrugere

Opbygning af et tillids-
og nærhedsforhold

12. Garanti for et sundt og naturlig kvalitetsprodukt via overholdelse af god landbrugspraksis.

Læs mere

13. Garanti for oprindelsesadgang for hvert parti inden 2025.

14. Forøgelse af mødesteder med frugtavlerne (landbrugsmesser, adgang til plantagerne osv.).