Oprindelse & dyrkningsområder

Oprindelse

Pink Lady® æblet er resultatet af en herlig idé: En naturlig* krydsning mellem de to æblesorter Golden Delicious og Lady Williams foretaget i 1973 af en inspireret australier, John Cripps.

*en praksis mennesket har benyttet lige siden landbrugets opståen

pommes

For at kunne udvikle Pink Lady® æblets smag, sprødhed og saftighed optimalt kræves der exceptionelle betingelser. Æblet bliver bedst i et område, der både har den rigtige jordkvalitet og gode betingelser for sollys.

europe

Dyrkningsområder af kvalitet i Europa

Pink Lady® æblet kan kun vokse på særlige områder, der både har den passende jordbund (ikke udpint jord, som ikke kan blive oversvømmet) og gode betingelser for sollys.

  • i Frankrig: I den sydøst- og sydvestlige del af Frankrig, samt i Loire-dal området
  • i Spanien: I Katalonien
  • i Italien: i Emilie Romagne og Sydtyrol

Med respekt for jorden

Pink Lady® æblets smagsmæssige kvaliteter er tæt forbundet med æbletræets næring og gode vækstforhold.

Producenterne elsker deres jord og vedligeholder kvaliteten af æbletræernes jordbund med stor omhu som enhver anden værdifuld kulturarv.

Jordbundens mineralske balance bevares maksimalt (analyse, følere, begrænset tilførsel af gødning osv.), og forbruget af vand beherskes for at undgå erosion og udvaskning af jorden (vanding af træerne med et drypvandingssystem for at opfylde det reelle vandingsbehov, beskyttelse af de naturlige vandressourcer i hver æbleplantage osv.).

Bevarede landskaber

Pink Lady® æbleplantagerne er placeret i traditionelle avlsområder og bliver vedligeholdt og fornyet med jævne mellemrum.

De vokser kontinuerligt, men bliver ved med at være i menneskelig størrelse. Sådan bidrager de til at bevare frugtavlen, samt landdistrikternes natur- og kulturarv overfor urbaniseringspresset.