Η Pink Lady® απαιτεί από τους παραγωγούς μία επένδυση μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες ποικιλίες μήλων όσον αφορά τον χρόνο απασχόλησης και την εκπαίδευση του προσωπικού (700 ώρες χειρωνακτικής εργασίας ανά έτος και εκτάριο). Το Pink Lady® είναι το πρώτο μήλο που ανθίζει και το τελευταίο που συλλέγεται. Αυτή η μακρόχρονη περίοδος ωρίμανσης απαιτεί μία συνεχή συμμετοχή εκ μέρους του παραγωγού. Απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα, από την ετοιμασία των δέντρων, έως τη συγκομιδή (κατά κανόνα, απαιτούνται 3 φάσεις συγκομιδής για να συλλεχθούν τα φρούτα σε άριστη κατάσταση ωρίμανσης) και τη συσκευασία (ο ρυθμός διαλογής έχει επιλεχθεί να είναι πιο αργός κατά 20 έως 30 % σε σχέση με άλλες ποικιλίες μήλων για να εξασφαλίζεται η άριστη ποιότητα των φρούτων).