Plantagen er levested for mange fugle og flagermus. Det er vigtigt for vores frugtavlere at tiltrække og bevare dem i plantagen og kunne nyde godt af den hjælp, de giver tilbage i kampen mod skadedyr.

Mejsen

Denne fugl holder meget af insekter som f.eks. larver, bladlus og snudebiller. Trods sin lille størrelse har den en særlig stor appetit!

Mellem april og juni, når vores æbler er under udvikling, kan mejserne foretage op til 500 daglige ture fra deres jagtområder til reden for at fodre deres unger, og de spiser omkring 7 000 insekter alene i denne periode!

Rovfugle

Nataktive rovfugle som f.eks. ugler lever af gnavere som markmus, halsbåndsmus, husmus og muldvarpe, der kommer for at spise træernes rødder. De er derfor nødvendige for balancen i plantagen.

Flagermusen

Flagermusen er insektædende og lever af alle de små flyvende insekter (fluer, myg, natsværmere osv.), som den fanger i luften. Den kan fange 600 insekter i timen! Dens nytteværdi er særlig bemærkelsesværdig, fordi den ved mørkets frembrud jager insekter, som andre insektædende dyr, der er dagaktive, ikke kan finde (oldenborrer, natsommerfugle, æblevridere, birkemålere osv.)

Hvordan der tages godt imod dem

Vores frugtavlere holder visse jordstykker i brak, lader græs gro mellem æbletræsrækkerne, planter hække med forskellige arter af træer og buske og installerer redekasser og drikkesteder.

Disse agroøkologiske infrastrukturer giver fuglene mulighed for at søge føde og slå sig permanent ned i plantagen.

Vores metoder
i plantagerne
Vigtigheden af biodiversitet i vores plantager