Hjemmesidens Editor

Hjemmesiden www.pinkladyeurope.com bliver udgivet af:

L’Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Navigering på denne hjemmeside er underlagt det gældende reglement og nærværende anvendelsesbetingelser.

Selv om Association Pink Lady® Europe gør sit bedste for at søge information om de kilder, foreningen anser for at være troværdige, kan den på ingen måde garantere, at alle de oplysninger eller meninger, der fremsættes på hjemmesiden, er nøjagtige, pålidelige og komplette. De oplysninger og meninger, der udsendes på hjemmesiden www.pinkladyeurope.com er leveret af Association Pink Lady® Europe som underretning, og kun til personlig brug. De kan alle ændres uden varsel.

Lagring af hjemmesiden på webhotel

Lagring af hjemmesiden www.aeble-pinklady.com på webhotel foretages af selskabet OVEA.
Adresse : 59 rue Nelson Mandela 34070 MONTPELLIER.
RCS Montpellier – 441 938 222

Copyright

Al kopi eller udbredelse af information, tekster eller billeder på denne hjemmeside er forbudt uden tilladelse til det. Loven vedrørende intellektuel ejendomsret tillader i henhold til artikel L. 122-5.2 og 3a, “kopier eller gengivelser, som er strengt forbeholdt kopistens private anvendelse og ikke beregnet til kollektiv benyttelse”, ligesom analyser og korte citater fx. med henblik på eksempler og illustration. “Al hel eller delvis gengivelse eller kopi, foretaget uden ophavsmandens eller dennes rettighedsindehaveres eller arvingers tilladelse til det, er ulovlig” – art. L. 122-4. En sådan gengivelse eller kopi, uanset art, vil således udgøre ulovlig kopi, der kan straffes i medfør af artikel L. 335-2 og efterfølgende i loven om intellektuel ejendomsret. De billeder, der benyttes af mærket Pink Lady® på hjemmesiden, er alle under copyright.

©Corbis – Getty Images – © Subbotina Anna – © Valua Vitaly – Fotolia – Istock – @Blaise Pastor – @Emmanuel Perrin – © Mark Stahl – © Toanet – Masterfile – ©Kzenon – Fotolia – ©RVNW – Fotolia

Database og sikrede data

I overensstemmelse med de gældende regler er Association Pink Lady® Europe producent og ejer, helt eller delvist, af de databaser, der udgør nærværende hjemmeside. Ved at have adgang til denne hjemmeside anerkender du, at de data, hjemmesiden består af, er lovmæssigt beskyttede i henhold til bestemmelserne i lov nr. 98-536 af 01/07/98. Det er især forbudt at uddrage, genanvende, gemme, kopiere, gengive eller opbevare, direkte eller indirekte, på et hvilket som helst medium, middel eller i en hvilken som helst form, helt eller delvist kvalitativt eller kvantitativt, indholdet af de databaser, der findes på den hjemmeside, du har adgang til, og således et benytte uddrag af dem eller genanvende dem.

Beskyttelse af mærker og logoer

Enhver anvendelse af de mærkenavne og logoer, der citeres på hjemmesiden, er forbudt uden tilladelse til det af de personer, som besidder ophavsretten

Behandling af personlige data

EDB og frihed

De oplysninger af personlig karakter, som indhentes på denne hjemmeside, er beregnet til Association Pink Lady® Europe, som er ansvarlig for edb behandling af disse data. Disse data kan benyttes af Association Pink Lady® Europe eller alle de selskaber, som er bemyndigede af denne, med henblik på information eller marketing.

Foreningen forpligter sig til at overholde bestemmelserne i den franske lov om EDB og frihed (lov nr. 78-17 af 6. januar 1978). Følgelig har de pågældende personer ret til at få adgang til de data, der vedrører dem, og har desuden ret til at ændre, rette eller slette disse persondata. For at gøre denne ret gældende, skal du kontakte:

L’Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Fortrolighed og ukrænkelighed

Fortrolighed og ukrænkelighed af oplysningerne er ikke sikret på Internettet. Således kan beskeder, du sender til os eletronisk, blive opfanget og/eller ændret, både hvad angår deres indhold, og hvor de kommer fra.
Association Pink Lady® Europe frasiger sig ethvert ansvar desangående.

Ikke personlige oplysninger

Alle ikke personlige oplysninger, du sender eller udgiver på hjemmesiden pr. e-mail, fax eller post, kan blive benyttet af Association Pink Lady® Europe eller dennes bemyndigede selskaber til alle handelsmæssige eller ikke-handelsmæssige formål, og især blive gengivet, udbredt eller sendt på alle kendte eller kommende medier.

Links og virus

Vi minder udtrykkeligt om, at Association Pink Lady® Europe ikke har nogen som helst kontrol eller noget ansvar for links, der skabes på udenforstående hjemmesider til www.pinkladyeurope.com samt for indholdet af disse hjemmesider. Valget at få adgang til en anden hjemmeside via et link er hver enkelt internetbrugers eget ansvar. Derfor kan direkte eller indirekte skader opstået ved adgang til en anden hjemmeside via et link ikke på nogen måde være Association Pink Lady® Europes ansvar.

Det er dit eget ansvar at træffe de nødvendige forholderegler for at sikre, at den hjemmeside du vælger ikke er befængt med virus eller andre destruktive programmer.

Association Pink Lady® Europe kan på ingen måde drages til ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaget af anvendelse af dennes hjemmeside eller andre hjemmesider, den måtte være forbundet med.

I henhold til bestemmelserne i lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 har du ret til adgang, rettelse og indsigelse mod dine personlige data.

Betingelser for at redigere en kommentar

Forfatterne giver udtrykkeligt Pink Lady® lov til at udgive deres kommentarer på hjemmesiden i forbindelse med den pågældende side. Vi kan ikke garantere, at al kritik udgives.
Redigering af kritikker på www.pinkladyeurope.com forudsætter, at du først accepterer et charta, som du kan læse her efter. Når du sender dine kommentarer, accepterer du anvendelsesbetingelserne for chartaet, som især betyder:

En kommentar skal begrænse sig til bemærkninger, argumenter eller indtryk, der drejer sig om den pågældende side.

Ord, der kan fortolkes som ærekrænkende eller fornærmende overfor Pink Lady® eller alle andre fysiske eller juridiske personer, vil blive forbudt.

Pink Lady® forbeholder sig mulighed for at lægge kommentarerne på online, samt at ændre eller at slette dem.

Betingelser for anvendelse af internetbrugernes kommentarer

På sin hjemmeside tilbyder Pink Lady® internetbrugerne at sende deres meninger eller kommentarer via et online redskab. For at en internetbruger kan få sin kommentar sendt ud online, skal denne først acceptere og overholde nærværende anvendelsesbetingelser.

Indstilling

Redskabet “kommentarer” på www.pinkladyeurope.com har som vigtigste formål at skabe et rum, hvor internetbrugerne kan bidrage med deres meninger i forbindelse med de opskrifter og artikler, de kender, og frit kan udtrykke, hvad de mener i en ånd af fællesskab og udveksling.
Formålet er at internetbrugernes mening skal skabe en tilstedeværelse, at de forskellige meninger respekteres, og at hver især skal kunne danne sit eget standpunkt.

Kommentarerne eller meningerne må ikke:

  • være ærekrænkende, fornærmende, uanstændige, stødende, voldsomme eller incitere til vold, politiske, racistiske eller fremmedhadske og generelt være i modstrid med de gældende love og regler, med menneskeretten og god skik og brug;
  • blive brugt til personlige eller professionelle formål, specielt reklamemæssige;
  • indeholde personlige data.

Moderation

Kommentarerne kan blive modereret. Pink Lady® forbeholder sig således ret til, uden at skulle berettige det, ikke at udgive eller til enhver tid at slette kommentarer online, som indeholder personlige oplysninger om forfatteren eller en tredjeperson, eller oplysninger som ikke passer ind i hjemmesidens ånd, de stillede krav eller er i modstrid med loven, især udsagn der måtte være ærekrænkende, voldelige, racistiske, pædofile, som inciterer til mord eller selvmord, had eller diskriminering. Kommentarer, som indeholder information, der ikke har noget som helst at gøre med de pågældende sider eller dennes forfatter, vil blive udelukket.

Det at udgive eller ikke udgive en kommentar kan Pink Lady® på ingen måde holdes ansvarlig for.

Hvis en person har grund til at mene, at en anden person krænker en ret, som denne har, eller forårsager denne en skade, skal personen informere Pink Lady® om det på følgende adresse, for at Pink Lady® kan træffe de fornødne forholdsregler:

L’Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Tilladelse til udnyttelse

Internetbrugeren tillader, at de kommentarer denne har forfattet, bliver udnyttet gratis, udelukkende af Pink Lady® og til brug på hjemmesiden www.aeble-pinklady.com i forbindelse med den pågældende side.

Indenfor rammerne af den i det efterfølgende definerede brug, omfatter rettighederne til udnyttelse:

  • som ret til gengivelse, direkte eller af en tredje person, retten til at kopiere, eller få kopieret, at sende i omløb, at etablere enhver slags kopi, dobbelteksemplar, duplikat uden begrænsning af antallet af eksemplarer, helt eller delvist, gratis eller mod betaling, på enhver type papir, edb, elektronik, audio, optik og/eller på ethvert andet aktuelt eller fremtidigt medium, eller med alle aktuelle eller fremtidige metoder.
  • som ret til fremvisning, direkte eller af en tredjeperson, retten til at fremvise, eller få fremvist offentligt, helt eller i uddrag, helt eller delvist, gratis eller mod betaling, med alle metoder som f.eks. fremvisning på en skærm, eller med alle andre metoder på alle offentlige eller private steder.
  • som ret til udsendelse, direkte eller af en tredjeperson, gratis eller mod betaling, retten til at udsende pr. hertznettet, pr, satellit, pr. fjernsyn, med alle kabeloperatører eller alle andre aktuelle eller kommende telekommunikationsmidler. Denne ret omfatter ligeledes udsendelse på interne net og på netværk beregnet til et publikum, som ikke kun er samlet omkring en juridisk person som f.eks. netværk omkring Télétel og Internet.
  • som parallelle rettigheder, direkte eller af en tredjeperson, gratis eller mod betaling, retten til at benytte, bearbejde, arrangere, ændre, oversætte og få anvendt, bearbejde, arrangere, ændre, oversætte helt eller delvist.

Personlige data

Internetbrugeren accepterer, indenfor rammerne af udsendelse af kommentarer, at visse personlige informationer om denne vil blive vist, dvs.: brugerens pseudonym (som kan ændres når som helst i dennes konto).
Internetbrugernes kommentarer og personlige data bliver indsamlet og behandlet pr. edb til behov for organisering og udsendelse af kommentarerne.
I denne forbindelse vil de indsamlede data kunne blive sendt videre til en serviceyder til behov for styring af kommentar redskabet.
I henhold til den franske lov om Edb og frihed af 6. januar 1978, ændret af loven af 4. august 2004, har internetbrugerne ret til at få adgang til, at ændre på og bestride deres personlige data ved at sende en besked eller et brev til:

L’Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Lovbestemte anmærkninger (tilmelding til klubben)

I henhold til lov nr. 2004-801 af 6, august 2004 vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige data, har du ret til at få adgang til og at rette de personlige data, der vedrører dig. Du kan udøve din ret til adgang til disse informationer og eventuelt til at rette i dem eller at slette dem, ved at skrive til:

L’Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
France
E-mail : contact@pinkladyeurope.com

Pink Lady® forpligter sig til ikke at udsende nogen personlig information om dig til andre firmaer.