Pink Lady® kvalitetskontrol

Når Pink Lady® æblet er så specielt og ædelt, er det fordi det er resultatet af en kvalitetsproduktion og strenge udvælgelseskriterier: Det skal opfylde utallige krav.

De strenge Pink Lady® produktionsbetingelser

Når æblerne er plukket, transporteres de til en af de autoriserede pakkecentraler, hvor de opbevares omhyggeligt i kolde rum indstillet til en yderst præcis temperatur, inden de sorteres.

For at sikre en optimal og konstant kvalitet, er alle målelige kriterier blevet defineret i et reglement med produktionsbetingelser, som alle aktører i Pink Lady® branchen deler. De bliver kontrolleret af en uafhængig organisation.

  • Sukkerindhold: Kilde til intens smag
  • Fasthed: Giver en sprød konsistens
  • Farvens intensitet: Et bevis på maksimalt sollys
  • Udseende: Ingen betydelige mangler

Disse kriterier kontrolleres af en uafhængig kontrol organisation (Bureau Veritas) der sikrer, at produktionsbetingelserne er blevet overholdt, at kvaliteten er konstant og at æblerne er sporbare. Hver årstid bliver der således kontrolleret mere end 1 500 varepartier ved stikprøver.

Proceduren for hver kontrol er nøjagtig ens i hele Europa. Hvert æble bliver undersøgt med den største opmærksomhed. En kontrol varer ca. 2 timer. Den er udelukkende baseret på saglige kriterier og kan ikke blive et fortolkningsspørgsmål.

Vidste du?

Det er kun 65 til 70 % af æblerne, der lever op til kravene i Pink Lady®s produktionsbetingelser. Selvfølgelig bliver resten af æblerne også brugt på markedet for friske produkter eller i industrien. Intet går til spilde!

De forskellige etaper i udvælgelsen

Når Pink Lady® æblerne er plukket, bliver de transporteret til pakkecentralerne. Her bliver de opbevaret med stor omhu i kolde rum, indstillet til en yderst præcis temperatur.

Derefter køres de under en stor scanner for at sortere dem efter vægt og kaliber (lovmæssig forpligtelse) og for at opdage æbler med større mangler. Æblerne bliver derefter omhyggeligt sorteret af specielt uddannet personale, som anbringer dem forsigtigt i de kasser eller bakker, du ser i butikkerne. Det er her, det kendte hjerteformede klistermærke påsættes som kvalitetsgaranti.

Vidste du?

For at sikre optimal frugt kvalitet, kører disse sorteringslinjer 20-30 % langsommere end ved de andre æblesorter.

Total fødevaresikkerhed

Foreningen Pink Lady® Europe fremmer kvalitetsbeherskelsen. Hele Pink Lady® æble produktionen overholder fødevaresikkerheds kriterier, der er dobbelt så strenge som i det europæiske reglement.

  • Der foretages uafhængige kontroller af de regelbundne sundhedskriterier lige fra frugtplantagen til pakkecentralen
  • Analyseresultater langt under de krav, den europæiske og den franske lov pålægger
  • 100 % autoriserede pakkecentraler

Pink Lady® sørger ligeledes for en eksemplarisk sporbarhed af æblerne, der gør det muligt at identificere hver kasse eller bakkes pakkecentral og producent.