PINK LADY®S HJERTE SLÅR FOR BIERNE

Den vigtige bestøvning

Bestøverne, og specielt bien, er absolut nødvendige for at befrugte æbletræets blomster, så de forvandles til frugter: uden bier, ingen æbler!

Bestøvningen er altså grundlæggende for at opnå en stor æblehøst, men ikke mindst en høst af kvalitet! Derfor anbringer Pink Lady® æbleproducenterne bistader i frugtplantagerne nogle dage om foråret, så de tusindvis af arbejdsbier kan fuldføre deres opgave.Æble- og biavlere arbejder hånd i hånd

For at sikre en god bestøvning arbejder Pink Lady® æbleavlerne tæt sammen med professionelle biavlere.

Intet bliver overladt til tilfældighederne: det drejer sig først og fremmest om at respektere naturens cyklusser, tage højde for de meterologiske data, og især forstå den enkelte æblesorts specielle egenskaber: Pink Lady® æblet blomstrer meget tidligt, hvorimod det bliver modent meget sent.


For at partnerskabet kan lykkes, skal biavlerens bistade være godt udviklet, og æbleavlerens specielle behov opfyldes.
De afgør sammen de optimale betingelser for at fremme biens arbejde. Det er f.eks. altafgørende, hvordan bistaderne vender. De skal altid være i læ for de dominerende vinde og vende ud mod den opstående sol, så bierne kan komme i gang med at bestøve blomsterne, så snart de første solstråler viser sig.

Bee Pink projektet

Foreningen Pink Lady® Europe har skabt programmet ”Bee Pink” i samarbejde med landbrugseksperter og biavlere for at kunne informere om god frugtavlspraksis med henblik på at beskytte bierne. ”Bee Pink” er et uddannelsesprogram til alle producenterne og frugten af et strengt fælles forskningsarbejde.

Der arrangeres dage, hvor æbleavlerne mødes og sammen med biavlerne bevidstgøres om bierne. Der skabes og udsendes en teknisk guide, der kombinerer teknisk viden, påmindelse om reglementet samt praktiske råd.

De vigtigste forhold for at kunne bevare bierne i frugtplantagen

  1. Sikre at bestøvningen lykkes: tilstedeværelse af honningbier og vilde bier har en positiv indvirkning på frugtens vægt, form og antal kerner – kort sagt på æblets samlede kvalitet! Det er derfor, vore Pink Lady® producenter anbringer bistader i frugtplantagerne om foråret.
  2. Give bierne kost og logi : bier forbruger mellem 20 og 50 kg pollen om året! Derfor er det vigtigt at plante levende hegn og at bevare uopdyrkede områder omkring frugtplantagen, for det er glimrende steder for bierne og deres ”insekt kollegaer” til at nære sig og leve.
  3. Skabe vandforsyningssteder og opretholde vandkvaliteten : en bikoloni har behov for 8 liter vand pr. uge, når deres aktivitet er på det højeste. Når der opretholdes et vandforsyningssted som f.eks. en dam i nærheden af frugtplantagen, begrænses biernes flyveruter, og de får mere tid til bestøvningen! Der skal blot sørges for en fast grund under biernes fødder, så de ikke drukner, når de skal drikke.
  4. Beskytte bierne hele året rundt : bierne er til stede i stort antal under blomstringstiden, men specielt de vilde bier er der også resten af året, hele døgnet rundt! Derfor er det vigtigt at beskytte bierne hele tiden ved at benytte ansvarlige produktionsmetoder.