Pink Lady®-äpplets unika färg är helt naturlig.

Äpplets färg är direkt förknippad med temperaturskillnaderna mellan dag och natt. Ju kallare nätter och ju soligare dagar från och med september, dvs. när skörden börjar närma sig, desto mer får äpplet av sin unika färg.