Mellan december och februari går träden i dvala. De har då tappat alla sina blad, och det är detta som kallas vegetativ vila. Under den här perioden förbereder odlarna nästa period i cykeln. De sågar av onödiga grenar för att se till att trädet får bra balans och kraft.

Genom att beskära äppelträden går det att välja ut vilka grenar som ska bära de vackraste frukterna och ge dem så mycket solljus som möjligt.

Det här steget kräver mycket arbete, upp till 150 timmar, dvs. lika mycket som för skörden.