Mål om Co2-neutralitet i 2030

Plantagernes miljøpræstation.
En analyse af landbrugspraksisser set i forhold til biodiversiteten og håndteringen af udtjente træer.
Vurderingen af arbejdet på frugtcentralerne og transportlogistikken til salgsstederne.