Innovationssupport

Det är Pink Lab’s uppdrag att stötta forskning och utvecklingsarbetet mot en mer hållbar produktion inom olika produktionsområden:

Stöd till 15 projekt 2021inom plantagebevaring, resurshantering och jordliv.