Fremme af unge frugtavleres etablering

Fortrinsadgang til oprettelsen af ny plantager for den unge generation.