När äpplet håller på att växa till sig är det mycket viktigt att bevattna träden.

Tack vare data som samlas in med hjälp av markbaserade sensorer kan odlaren justera bevattningen exakt med hjälp av ett droppbevattningssystem, så att träden bara får precis så mycket vatten och näringsämnen som behövs för att träden och äpplena ska utvecklas ordentligt utan onödigt spill.