Opretholdelse af beskæftigelsen i dyrkningsområderne

Pink Lady®-branchen støtter beskæftigelsen og genererer rigdomme på de territorier, hvor den er etableret i Europa.

9 280 opretholdte jobs* totalt i Europa via Pink Lady®-kæden.
3 910direkte jobs.
536 mio. €i velstandsskabelse.
97 mio. €d’achats réalisés.

Jobfordeling pr. aktivitetssektor i Pink Lady®-kæden

Produktion
Distribution
og salg
Lagring
og pakning
Planteskoler

Geografisk jobfordeling i Pink Lady®-kæden i Europa

Geographical distribution of jobs in the Pink Lady® network in Europe
Frankrig
Val de Loire465
Sydøst1010
Sydvest800
Spanien
Katalognien195
Italien
Syd-Tyrol860
Emilia-Romagna580
Kilde: étude Local Footprint UTOPIES

* Direkte jobs (ansatte i branchen), indirekte (jobs i forsyningskæden) og afledte jobs (via husholdningernes forbrug og offentlige myndigheders udgifter i forbindelse med lønninger og skat).