En rimelig betaling
for producenternes arbejde

Hver producent får den samme betaling pr. kilo for den samme kvalitet.
Betalingsniveauet er afgørende for plantagernes opretholdelse.
Betalingen hos Pink Lady® er bedre end den gennemsnitlige æblepris.