Det är här som Pink Lady®-äpplets livscykel börjar.

Odlaren planterar sina äppelträd under viloperioden, dvs. på vintern.

Sedan måste man vänta i mellan tre till fyra år innan träden börjar ge frukt. Det är den tid som krävs för att grenarna ska bli i stort sett fullvuxna och ha tillräckligt med näringsreserver för att kunna bära frukt.