På våren är blomningen en stor utmaning för att kunna få en god skörd.

Äppelblommorna blommar mellan 2 och 10 dagar. Pollineringsperioden är därför mycket kort.

Tack vare samarbete med biodlare kan odlaren under blomningen placera ut bikupor i sina odlingar. På så sätt garanteras en lyckad naturlig pollinering, och blommorna kan omvandlas till frukt.