Innovationsstøtte

Det er Pink Lab’s opgave at støtte forskning og udvikling med henblik på en mere bæredygtig produktion på forskellige områder, som f.eks.:

Støtte til 15 projekteri 2021 vedrørende en beskyttelse af plantagerne, ressourceforvaltning og livet i jordbunden.