Odlaren väljer sedan ut de äppelblommor som har störst solexponering för att inte överbelasta trädet och få lagom stora äpplen med fin färg.