Offentliggjort den 27.03.2024

Pink Lady® Europe-operation Bee Pink® 2024: beskyt bierne i plantagen!

Bierne, vores allierede i plantagerne, er langt mere end blot trækbier. Vidste du, at æblernes form og antallet af deres kerner afhænger af den bestøvning, som foretages af bier og andre bestøvende insekter i produktionslandene?

Pink-Lady® er bevidst om den vigtige rolle, som bierne spiller, og har derfor i 2018 lanceret Bee Pink®-programmet. Ideen bag programmet er i årets løb at øge producenternes bevidsthed om biernes rolle og lære dem om god Bee Pink®-praksis.

Pomme Pink Lady ouverte

God Bee Pink®-praksis

Haies du verger
  • Indførsel og fremme af dialog med biavlere
  • Plantning og vedligeholdelse af varierede hække
  • Opsættelse af drikkesteder og beskyttelse af vandkvaliteten
  • Begrænsning af indgreb til situationer, hvor det er yderst nødvendigt og perioder, hvor bierne ikke er aktive.

Projektet

De særlige Bee Pink®-dage i selskab med landbrugs- og biavlseksperter går videre end blot at øge bevidstheden. De er symbolet på et dybt engagement for bevaringen af vores landbrugsøkosystem og dets bestøvere.

Ved at anerkende den afgørende rolle, som bierne spiller, fastholder Pink Lady® Europe sit engagement for et landbrug, der respekterer miljøet og biodiversiteten.

Apiculteur s'occupant de ses abeilles
abeille qui butine

Det er derfor, at vi har indgået et samarbejde med familiefirmaet Jels Biavl.

Vi kan alle spille en rolle i projektet. Ved at tage hånd om bierne beskytter vi nemlig plantagerne – og hermed vores fremtid.

Få i anledning af bestøvningssæsonen nyt fra vores biavlerpartnere og prøv at vinde et glas honning!

Nu er det op til dig!