En ansvarlig branche

Bæredygtig frugtavl

Er der noget mere naturligt end at beskytte den jord, der ernærer Pink Lady® æblerne?

Pink Lady® producenterne forpligter sig kontraktmæssigt i charta’er til at producere frugt i bæredygtigt landbrug i harmoni med naturen og landbrugsmæssige værdier.

Denne miljøvenlige dyrkningsmetode forener praksis fra konventionelt landbrug med naturlige løsninger fra økologisk landbrug:

  • Frugtplantagerne er under konstant opsyn (anvendelse af software som overvåger dyrebestanden, jordens vandingsbehov og klimaet)
  • Opretholdelse af biodiversiteten og de naturlige balancer ved at bevare græsmarker, plante levende hegn eller bygge fuglekasser i frugtplantagerne.
  • De naturlige løsninger til at beskytte frugttræerne har første prioritet (anvendelse af naturlige rovdyr som f.eks. mariehøns til at bekæmpe bladlus, ”seksuel forvirring” af skadedyr så de ikke formerer sig)
  • Alle andre indgreb er nedsat til et minimum, som sidste udvej og kun i tilfælde af absolut nødvendighed.

Frugtplantagens dyr

Det er vigtigt at opretholde biodiversiteten i frugtplantagen for at kunne bekæmpe skadedyr på en naturlig måde. Producenten fremmer dette økosystem ved at plante levende hegn og/eller at installere fuglekasser.

Se de 6 dyr i Pink Lady® frugtplantagerne:

Flagermusen

Flagermusen er en god jæger, som lever af insekter, der er skadelige for æbletræet. Der installeres insektly i frugtplantagen for at tiltrække dem.

Mariehønen

Bladlusene angriber æbletræerne og kan forårsage grimme misdannelser af æblerne. Heldigvis er Mariehønen et rovdyr, der spiser bladlus.

Pindsvinet

Det insektædende pindsvin spiser æg og larver fra flere af de insekter, som er skadedyr for æbletræet. Da de spiser meget, beskytter de frugtplantagen godt.

Mejsen

Denne fugl elsker larver, orme og æbleviklere. Den er så vigtig for frugtplantagerne, at æbleavlerne hænger mejsekasser op for at tiltrække mejserne og dermed mindske antallet af skadelige insekter.

Bien

Bien er absolut nødvendig for frugtdannelsen og spiller den grundlæggende rolle i et Pink Lady® æbles livscyklus. I løbet af blomstringsperioden anbringer producenterne bistader i nærheden af frugtplantagerne for at sikre bestøvning. Det er i denne etape, æbleblomsten forvandles til en frugt.

Æblevikleren

Det er det insekt, der udøver størst skade på æbler. Æblevilkerens larve er den vi i almindelighed kalder «æble ormen». For at undgå at den formerer sig i stort omfang, benytter producenten en kønsligt forvirrende teknik, der desorienterer æblevikler hannen og undgår, at han parrer sig.

Vidste du?

Der benyttes «seksuel forvirring» til at bekæmpe et af æblets værste skadedyr, æblevikleren. Det går ud på at «desorientere» æblevikler hannen ved at sprede feromoner (hunnens hormoner). Sådan undgås det, at æblevikleren formerer sig i frugtplantagen.

Energibesparelser

Pink Lady® pakkecentralerne er fuldstændigt engageret i bæredygtig udvikling og begrænser deres udgifter til energi.

Derfor tilskynder pakkecentralerne initiativer til at mindske el forbruget ved installation af solcellepaneler, iværksættelse af varmeisoleringsprogrammer eller genbrug af vandet, der bruges til at transportere æblerne.

Vand er en dyrebar gode. Derfor kontrollerer frugtavlerne også vandforbruget og passer på, at æbletræerne ikke vandes mere end højest nødvendigt for at kunne vokse og bære frugt.

En produktion udnyttet 100 %

Pink Lady® forpligter sig til at kæmpe mod madspild. Den største del af produktionen går til forbrug af frisk frugt.

  • 65 – 70 % af de plukkede æbler sælges med Pink Lady® mærket.
  • De mindste æbler, som passer perfekt til børns hænder og munde, sælges med mærket PinKids®.
  • Resten af æblerne bliver brugt til forarbjedning.

Æbler til industrien

De æbler, der ikke opfylder kravene i de forskellige produktionsbetingelser, bliver brugt til forarbejdning i fødevareindustrien til fremstilling af kvalitetsprodukter: Saft, kompot osv.

Beskadigede æbler

Uspiselige æbler bliver brugt til foder, kompost eller gødning til jorden..

Prøv også selv at undgå madspild ved at lade dig inspirere af vores smagshjul.

Økologisk ansvarlighed

Al Pink Lady®s kartonemballage kan genbruges helt og er fremstillet af råmaterialer, der stammer fra bæredygtig skovdrift (PEFC og FSC mærket).

Biodiversitet med Robert’s øjne